Wettelijke vermeldingen

Uitgever

Deze website is bereikbaar op het adres https://www.3Dsoft.fr en wordt uitgegeven door 3Dsoft, een SAS met een kapitaal van 505.519 euro, met hoofdkantoor in PARIJS (75016) – 147 avenue de Malakoff, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder het nummer 394 064 679.

Telefoonnummer : +33 1 81 80 30 03

E-mailadres : contact@3Dsoft.fr

De publicatiedirecteur is Sophie Barlois, marketing- en communicatiedirectrice van bee2link Group.

Host

Deze website wordt gehost door 3Dsoft, een SAS met een kapitaal van 505.519 euro, met hoofdkantoor in PARIJS (75016) – 147 avenue de Malakoff, ingeschreven in het handelsregister van PARIJS onder het nummer 394 064 679. Telefoonnummer : +33 1 81 80 30 03

Intellectuele eigendom

Alle elementen van deze website, in hun geheel of afzonderlijk, in het bijzonder de IT-content, het geluid, de beelden, de grafieken, de teksten en de afbeeldingen, zijn uitsluitend eigendom van 3Dsoft. Elke reproductie of weergave van een van deze elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 3Dsoft, en kan worden beschouwd als een inbreuk overeenkomstig de wet op de intellectuele eigendom.

Scroll to Top